Intervista a Giuseppe Visenzi, ex pilota e fondatore della GIVI

30 September 2011